แบบฟอร์มสมัครงาน

ZENSE Massage Yenakart

ขอพิจารณาเรียกสัมภาษณ์เฉพาะคนที่ฉีดวัคซีนแล้ว หรือ มีคิวนัดรอฉีดวัคซีน ระบุวันที่แล้วเท่านั้น
เพื่อต้องการคัดกรองคนที่มีทัศนคิตรับผิดชอบชีวิตของตัวเองและอาชีพงานบริการ ที่ต้องให้ความสำคัญด้านสุขภาพความปลอดภัยของ ลูกค้า และเพื่อนร่วมงาน

รายละเอียด

ตำแหน่งงานที่ต้องการ*
เงินเดือนที่ต้องการ (ไม่รวม Service Charge)*
ลักษณะงาน*

ข้อมูลส่วนตัว

รูปถ่าย
เพศ*
คำนำหน้า*
ชื่อ*
นามสกุล*
ชื่อเล่น*
เบอร์โทร*
อีเมล
Line ID*
วันเดือนปีเกิด*
หมายเลขบัตรประจำตัวประชาชน*
ระดับการศึกษา*
โรงเรียน / มหาวิทยาลัย*
แนบไฟล์ (ไฟล์ .jpg, .png, .pdf, .doc เท่านั้น)
 

ประวัติการทำงาน

1. บริษัท / ร้านค้า
ระยะเวลา
ตำแหน่ง
เงินเดือน
เหตุผลที่ออก
2. บริษัท / ร้านค้า
ระยะเวลา
ตำแหน่ง
เงินเดือน
เหตุผลที่ออก
3. บริษัท / ร้านค้า
ระยะเวลา
ตำแหน่ง
เงินเดือน
เหตุผลที่ออก
ถัดไป